Charakterystyka sztuki mieszanej, techniki, przykłady

Charakterystyka sztuki mieszanej, techniki, przykłady

Mieszane sztuki Mogą to być każda czynność lub produkt, który jest opracowany z celem estetycznym lub komunikacyjnym, przez które emocje, pomysły i, zwykle światopogląd wyrażają siebie. Sztuki te są przeprowadzane przez użycie i połączenie różnych zasobów, które mogą być głośne, tworzywa sztuczne, lingwiści i ciało,.

Sztuka te są głównym składnikiem kultury, ponieważ mogą odzwierciedlać społeczne i ekonomiczne podstawy danego społeczeństwa. Pozwalają również na przekazanie wartości i pomysłów, które są nieodłączne dla każdej ludzkiej kultury w całej historii.

Balet jest uważany za sztukę mieszaną. Źródło: Pixabay.com

Wielu historyków uważa, że ​​pojawienie się sztuki powstało z Homo sapiens. Jednak na początku sztuka miała funkcję religijną, rytualną lub magiczną -sztukę -paleolityczną -która później zmieniła się równolegle z ewolucją człowieka.

Potem istniała bardziej estetyczna skłonność i funkcja społeczna, handlowa, pedagogiczna lub ozdobna. Obecnie słowo „sztuka” służy do wyznaczenia wszelkich działań człowieka, który został wykonany z poświęceniem lub opieką.

Służy również do wywołania zestawu przepisów niezbędnych do skutecznego opracowania pracy; Na przykład: sztuki walki lub sztuka rybacka, między innymi.

Sztuka są synonimem umiejętności, talentu, zdolności i doświadczenia. W szczególności sztuki mieszane są rozumiane jako różne ludzkie media, które charakteryzują się ich twórczymi skłonnościami i różnią się od innych ich heterogenicznego podejścia, ponieważ wykorzystują kilka technik artystycznych do wykonywania swoich dzieł.

[TOC]

Charakterystyka

Manifestacja artystyczna

Sztuki mieszane, podobnie jak inne sztuki, mają zestaw działań artystycznych, które można klasyfikować na różne sposoby i zostały zmodyfikowane w historii ludzkości.

Wcześniej manifestacje artystyczne nazywały się sztuk pięknych, a dyscypliny, takie jak literatura, muzyka, taniec, teatr, malarstwo, architektura i rzeźba.

Może ci służyć: sztuka postmodernistyczna: pochodzenie, cechy, techniki, prace

Głoska bezdźwięczna

Jedną z głównych cech każdego rodzaju sztuki jest to, że działa ona jako forma wyrażenia. To wyrażenie działa jako środek komunikacji między społeczeństwami.

Podobnie, od momentu powstania sztuki zostały wykorzystane do przekazywania pomysłów, zarówno religijnych, społecznych, jak i moralnych, między innymi.

Jeśli chodzi o sztukę mieszaną lub heterogeniczną, funkcjonują również jako media; Robią to jednak z różnych perspektyw i nie tylko z danej techniki.

Na przykład Opera nie tylko komunikuje pomysł poprzez muzykę, ale także przez szatnię, scenerię i teksty piosenek, które stanowią dzieło.

Kreatywność, oryginalność i innowacje

Sztuka mieszana to produkt serii działań wymagających kreatywności. Ponadto, od czasów współczesnych sztuki starały się wprowadzać innowacje i budować prace, które są oryginalne, ponieważ coraz trudniej jest zaoferować nowatorską manifestację artystyczną.

Subiektywność

Kolejna z najważniejszych cech sztuki mieszanej składa się z jego subiektywnego charakteru. Dzieje się tak, ponieważ każda sztuka może być interpretowana z różnych perspektyw i mediować cechy kulturowe, edukacyjne lub akademickie.

Niejednorodność

Mieszane sztuki utrzymują te same aspekty sztuki konwencjonalnej, takie jak podmiotowość i kreatywność. Różnią się jednak od nich ze względu na fakt, że nie używają jednej techniki do wykonywania pracy lub przedmiotu, ale używają różnych zasobów, aby opracować swoje tworzenie.

Na przykład sam obraz jest sztuką konwencjonalną, ponieważ wykorzystuje tylko technikę obrazową do tworzenia. Z drugiej strony istnieją techniki fotograficzne, które wykorzystują elementy obrazkowe podczas sesji fotograficznych lub podczas postprodukcji; Ten rodzaj sztuki można uznać za mieszane.

Techniki

Związek elementów wizualnych i obrazowych

Farba pozwala tworzyć obrazy poprzez nakładanie kolorowych pigmentów na powierzchni, między innymi tkaniny, papieru, drewna czy ściany. Ta technika była stosowana od stuleci do udokumentowania otaczającego świata i rzeczywistości, odzwierciedlając w swoich pracach historyczną przyszłość różnych społeczeństw.

Może ci służyć: słynne trąbki

Z drugiej strony fotografia jest znacznie nowszym zasobem artystycznym. Jego pojawienie się pochodzi z końca XIX wieku, chociaż rozwinął się bardziej w XX wieku. Od samego początku fotografowie byli zainteresowani naśladowaniem obrazu, ponieważ był to kluczowy punkt odniesienia w świecie artystycznym.

Obecnie procesy edytowania pozwoliły fotografom grać własnymi dziełami, modyfikując kolor i kontrast, między innymi. Dziś istnieje ruch fotograficzny, który jest odpowiedzialny za reinterpretowanie obrazów; W tym celu fotograf naśladuje kolory i elementy, które pojawiają się w najbardziej znanych dziełach sztuki.

Związek elementów malowniczych i muzycznych

Teatr składa się ze sztuki malowniczej, której celem jest reprezentowanie dzieła literackiego przez aktorów, którzy stają się postaciami.

Niewątpliwie Theatre to sztuka mieszana, ponieważ wykorzystuje inne sztuki do uzupełnienia swojej reprezentacji, takich jak muzyka, sceneria i kostiumy.

Jedna z najważniejszych kombinacji artystycznych w świecie sztuki jest związek między muzyką a teatrem, który dał powstanie uznanych manifestacji, takich jak Opera i Zarzuela.

Związek ciała i elementów muzycznych

Balet można również uznać za sztukę mieszaną, ponieważ składa się z połączenia specjalistycznego i rygorystycznego tańca z muzyką orkiestrową, obecnie nazywaną muzyką klasyczną.

Ponadto ten rodzaj tańca utrzymuje również pewien związek z sztuką literacką, ponieważ ogólnie opowiadają historię, która idzie liniowo i jest interpretowana przez tancerzy bez mówienia, ponieważ wyrażają siebie poprzez swoje gesty i ruchy.

Przykłady

Man Ray i Salvador Dalí: United for Surrealism

Man Ray i Salvador Dalí byli dwoma wielkimi artystami, na których na kreacjach znalazło się ruch surrealistyczny.

Może ci służyć: 12 najwybitniejszych meksykańskich rzeźbiarzy

Salvador Dalí, chociaż był wieloaspektowym artystą, wyróżniał się w sztuce malarstwa, podczas gdy Man Ray poświęcił się fotografii. Wielokrotnie obaj artyści połączyli swoje dzieła, aby nadać swoim pracom inne podejście.

Fotografię Man Ray można uznać za sztukę mieszaną, ponieważ czasami próbował odbudować surrealistyczne elementy obrazkowe w jego fotografiach.

To połączenie fotografii z malowaniem można wizualizować w jego dziełach zatytułowanych Rayograms, w którym można zobaczyć zestaw przedmiotów, które zostały umieszczone w taki sposób, że nie wydają się fotografiami, ale obrazy. W tym celu Ray opierał się na grze z oświetleniem i kontrastami.

Balet jezioro łabędzie

Ta kompozycja jest idealnym przykładem sztuki mieszanej, ponieważ łączy taniec baletu wraz z bajką - historią jeziora Swan - i bardzo uznaną kompozycję orkiestrową, stworzoną przez rosyjskiego kompozytora Piotr Ilich Chaikovski.

W oryginalnej produkcji choreografia wyprodukowała Julius Reisinger, czeski nauczyciel i tancerz, który zaprojektował taniec oparty na kompozycji Chaikovskiego. Inne zasoby artystyczne, takie jak scenariusz, oświetlenie i kostiumy, również biorą udział w tym balecie.

Bibliografia

  1. Barrera, c. (2010) Piękna sztuka. Pobrano 7 sierpnia 2019 r. Z ZEAEH: UAEH.Edu.MX
  2. Carrasco, J. (2016) Sztuki piękne. Pobrano 7 sierpnia 2019 r. Z DSPACE: DSPACE.Umh.Jest
  3. Przeczytaj, h. (S.F.) Znaczenie sztuki. Pobrano 7 sierpnia 2019 r. Z UNAL: CID.I.Edu.współ
  4. S.DO. (2018) Sztuka i jej główne cechy. Pobrano 7 sierpnia 2019 r. Art Capital: CapitalDelarrte.com
  5. S.DO. (S.F.) Sztuka. Pobrano 7 sierpnia 2019 r. Z Wikipedii: tak jest.Wikipedia.org
  6. S.DO. (S.F.) Sztuka w dziedzinie: definicja, znaczenie i historia. Pobrano 7 sierpnia 2019 r. Przez Visual Arts Encyclopedia: Visual-Arts-Cork.com
  7. S.DO. (S.F.) Sztuki. Pobrano 7 sierpnia 2019 z Britannica: Britannica.com