Naturalne przywództwo

Naturalne przywództwo
Naturalne przywództwo to ta umiejętność, którą człowiek ma wrodzony, z którym przejmuje kontrolę, nie dążąc do niego

Co to jest naturalne przywództwo?

On Naturalne przywództwo Jest to styl przywództwa, w którym ludzie powstają jako przywódcy pracy lub zespołów roboczych spontanicznie, bez mianowania formalnie liderów lub liderów.

Naturalny lider jest zwykle proaktywny, ma inicjatywę i cechy kierowania grupami ludzi. Zazwyczaj podejmuje również dobre decyzje w celu osiągnięcia celów organizacyjnych i przyjmuje przyjmowanie obowiązków.

Inne cechy definiujące naturalnego przywódcę to uczciwość, uprzejmość, empatia, hojność, odwaga i pokora.

Naturalny lider nie jest oficjalnie mianowany W grupie ludzi, organizacji lub firmy. Z upływem czasu i działań, które wykonuje, jest uznawany przez grupę jako lider. Ma podobne cechy do Demokratycznego przywódcy: promuje komunikację, tworzy dobry klimat organizacyjny, motywuje i słuchając kolegów z klasy.

Charakterystyka naturalnego przywódcy

- Jest towarzyski, Sams Lockacity i umiejętność postrzegania jako bardziej atrakcyjna.

- Jest odporny. Często musi stawić czoła krytyce, obelgom i wszelkiego rodzaju negatywnym zachowaniom innych ludzi. Dlatego naturalny przywódca jest wrodzony, aby dobrze odzyskiwać z tych sytuacji i iść naprzód ze swoimi pomysłami. 

- Zwykle ma Dobry poziom pewności siebie W sobie. 

- Ma Inteligencja emocjonalna. Osoba zdolna do rozwoju naturalnego przywództwa musi być w stanie zrozumieć zarówno własne emocje, jak i uczucia innych. Dzięki jego inteligencji emocjonalnej zachęca innych do kontynuowania bez konieczności proszenia o to.

Może ci służyć: glycina

- To ma Wysokie poziomy energii, Cóż, aby właściwie skierować zespół i przenieść go do określonego celu, konieczne jest, aby lider mógł kontynuować działanie, gdy wszyscy inni już rzucili ręcznik.

- Ma Pojemność komunikacyjna, I jako dojrzałe zdają sobie sprawę, że ludzie są bardziej skłonni śledzić osoby, które są w stanie z nimi jasno komunikować się. 

- Zwykle ma strategiczne myślenie Że, jak w przypadku zdolności do komunikowania się, doskonale z dojrzałością. Naucz się moderować naturalną tendencję do działania z pewną zdolnością do refleksji. W ten sposób, kiedy w końcu zaczyna przenosić swój zespół, jego komponenty są bardziej przygotowane do szybkiego osiągnięcia swoich celów.

- Ma Zdolność do podejmowania decyzji. Dobry naturalny przywódca jest w stanie obserwować swoje środowisko w sposób analityczny. Przy okazji, kiedy nie masz wystarczająco dużo czasu, aby to zrobić, musisz być w stanie wybrać odpowiedni sposób działania, nawet jeśli jest pod dużą presją.

- Motywuje innych. Naturalni przywódcy muszą zdobyć na przestrzeni lat zdolność do zapewnienia, że ​​inni ludzie mają ochotę wykonywać zaproponowane zadania. Ta umiejętność jest niezbędna do właściwego funkcjonowania zespołu, a także do osiągnięcia proponowanych celów.

Zalety i wady naturalnego przywództwa

Zalety

- Nie opiera się na hierarchii narzuconej zewnętrznie. Przeciwnie, oczywiście członkowie zespołu otrzymają swojego lidera jako kogoś bliżej. Zwykle sprawi, że będą bardziej otwarci na ich sugestie i będą miały większe szacunek.

Może ci służyć: kara negatywna: co to jest i przykłady

- Naturalni przywódcy są zwykle znacznie bardziej zdolni do motywowania swoich podwładnych i sprawić, że czują się zadowoleni z zadań. Z tego powodu posiadanie jednej z tych osób może w dużej mierze poprawić środowisko pracy.

- Zespół ma wielkie zaufanie do lidera.

- Nie patrzy na hierarchie i tak w relacjach osobistych, co pomaga osiągnąć korzystne środowisko pracy.

Niedogodności

- Fakt, że osoba wie, jak prowadzić zespół, nie oznacza, że ​​jest także ekspertem w zadaniu, które musi wykonać. Kiedy tak się dzieje, naturalny lider może zmarnować czas na swoją grupę roboczą, a nawet odsunąć go od jego celów.

- Naturalne przywództwo opiera się na osobowości lidera, dlatego może nie być przyjemne dla wszystkich, a przy podejmowaniu złych decyzji możesz porzucić status ich lidera.

- Wiele razy nie działają poprawnie i szkodzą zespołowi.

- To nie jest przywództwo oparte na wiedzy, więc czasami możesz wykazać niepewność, co sprawia, że ​​zespół destabilizuje.

Przykłady naturalnego przywództwa

- Przykład naturalnego przywództwa obserwuje się w Grupy późnych nastolatków w którym powstaje przywódca, który nie został formalnie mianowany, ale jest to akceptowane przez resztę członków.

- W Grupy uniwersyteckie Ten rodzaj lidera zwykle pojawia się, aby uzyskać dostęp do formalnych stanowisk, jako przedstawiciele lub delegaci.

- w organizacje lub firmy Przywódcy naturalni mogą również pojawić się, nawet jeśli istnieje formalny lider z szefem lub stanowiskiem wykonawczym.

Może ci służyć: demokratyczne przywództwo

Historyczni przywódcy naturalni

W całej historii pojawiło się wiele postaci, które mogły prowadzić zespół lub grupę ludzi wrodzonych, bez konieczności uczenia się najlepszego sposobu na zrobienie tego. Niektóre z najbardziej znanych są następujące:

- Mahatma Gandhi.

- Martin Luther King Jr.

- John f. Kennedy.

- Margaret Thatcher.

- Bill Gates.

- George Washington.

- Abraham Lincoln.

Bibliografia

  1. Jakie są cechy naturalnego lidera? Pobrano z TotalTeambiilding.com.
  2. 6 cech każdego naturalnego lidera. Odzyskane z Forbesa.com.