Język denotyczny

Język denotyczny

Wyjaśniamy, jaki jest język denotalny, jego cechy i podajemy wiele przykładów

Co to jest język denotalny?

Nazywamy Język denotyczny do tego, który jest wyrażany w precyzyjny, obiektywny sposób, wokół faktu lub sytuacji, używając słów w konkretnym znaczeniu, bez literackich konotacji lub podwójnych zmysłów.

Język denotAsyjny jest tym, co jest używane w podręcznikach szkolnych (chyba że jest to poetycka, literacka treść), w artykułach dziennikarskich i naukowych lub w esejach historycznych.

Jest to także język przepisów i przepisów, słowników i encyklopedii, bezpośrednia i konkretna definicja obiektu, zdarzenia lub procesu. Właśnie dlatego język denotażowy jest identyfikowany z obiektywnym, naukowym lub normatywnym językiem.

Nie możemy zapominać, że słowa mogą być denotatywne i konotatywne, a to użycie i kontekst może wskazywać, czy są one używane w sposób konotacyjny lub denotyczny.

Charakterystyka języka denotatywna

Dosłowność

W języku denotatywnym słowa są używane z ich dosłownym znaczeniem, z głównym znaczeniem przyznanym przez akademie i mówców każdego języka.

Na przykład, jeśli powiesz: „Poruszę twój język”, masz na myśli mięsień, który masz w ustach, a nie języka lub języka.

To jest obiektywne

Język denotażowy jest zwykle wyrażany w trzeciej osobie lub bezosobowo, i próbuje wykluczyć emocje i inne subiektywne cechy, nawet jeśli jest to świadectwo lub narracja wydarzenia, które zostało świadczone. Jak w oświadczeniach świadków w sprawie sądowej lub wiadomości opowiadanej przez dziennikarza, który był świadkiem.

To jest tymczasowe, historyczne

Co w przypadku grupy lub społeczności kulturalnej jest uważane za język denotyczny, może nie być dla innych lub po upływie czasu można go odczytać tak, jakby to było konotatywne, dodając nowe interpretacje i znaczenia do tekstu.

Może ci służyć: generowanie 1914: Charakterystyka, autorzy i prace

Przykładem mogą być teksty naukowe i historyczne dziewiętnastego i dwudziestego wieku.

To język transportujący

Dostosowując w jak największym stopniu do znaczenia słów, języka denotatywna jest łatwiejsza do przetłumaczenia na inne języki niż te formy używające języka konotacyjnego, takie jak poezja lub formy narracyjne.

Przekazywanie informacji i wiedzy

Język denotamowy jest szczególnie używany do przekazywania informacji tak obiektywnie, jak to możliwe; Właśnie dlatego jest to zwykły język w tekstach i podręcznikach naukowych oraz w wiadomościach.

To jest celowe

Język denotAncyjny zamierza być obiektywny i wyraża i opisać sytuacje tak precyzyjne, jak to możliwe.

Jest jasne

Język denotative próbuje wyrazić, co to znaczy bez „dekorowania” faktów lub tego, co chce powiedzieć, to znaczy bez niepotrzebnych przymiotników i bez przejścia na zasoby literackie, takie jak metafora.

Język wyspecjalizowany

Język denotyczny, zwłaszcza gdy jest on techniczny lub naukowy, może być wspierany w specjalistycznych kategoriach lub słowach, dla którego konieczne jest zrozumienie szkolenia akademickiego lub technicznego. Na przykład: teksty medycyny lub inżynierskie.

Różnice między językiem denotatywnym a językiem konotacyjnym

Monozja i polisemia

W języku denotatywnym słowa są monozowe, to znaczy tylko jedno znaczenie lub działają tak, jakby były; W języku konotatywnym słowa są polisemiczne, mogą mieć kilka znaczeń.

Gatunki denotatywne i gatunki konotatywne

Dziennikarstwo (gdy nie ma umysłu), monografii akademickie i naukowe, raporty techniczne, podręczniki i teksty normatywne lub prawne, ogólnie używaj języka denotatywnego prawie wyłącznie.

Historie, powieści, poetyckie teksty, piosenki, artykuły opinii, kroniki i eseje, manifesty polityczne, przemówienia i inne formy retoryczne, użyj języka denotatywnego.

Może ci służyć: Przymiotniki kardynałów

Istnieją teksty, w których oba języki mogą żyć i naprzemiennie, takie jak książki kucharskie, filozofia, psychologia lub historia lub książki podróżne.

Obiektywność i podmiotowość

Język denotative ma być obiektywnym (nie zawsze go osiąga), wyrażanie lub opisuje coś tak, jak jest prezentowane; Z drugiej strony język konotacyjny jest subiektywny, więc stwierdzenie może być załadowane emocjami lub oznaczone opinią enuncjatora.

Uniwersalność i lokalizacja

Język denotyczny dąży do zrozumienia dla wszystkich mówców języka (wiadomości, teksty naukowe, normy i instrukcje), podczas gdy w konotatywnych lokalizacjach i regionalizmach są obecne, a to samo wyrażenie lub słowo mogą mieć zupełnie inne znaczenie w rozmowie o każdym z nich region lub kraj.

Na przykład wyrażenie takie jak „Kogonek Breasting”, który jest używany od Meksyku do Ekwadoru, może oznaczać, według regionu, w którym się znajdujesz: kpiny, żart, nie jest zgodny z tym, co jest obiecane lub akt seksualny.

Zastosowanie metafor i innych retorycznych postaci

Język denotyczny unika maksymalnych liczb literackich, takich jak metafora, i próbuje być logiczny, przyczynowy; Z drugiej strony język konotacyjny jest często wspierany na metafory i innych podobnych postaciach i opiera się na skojarzeniach i grach językowych, które nie zawsze są logiczne.

Przykłady modlitwy z językiem denotatywnym

 • Odległość do stolicy, zabierającą autostradę, wynosi sto kilometrów.
 • Tropikalny las chmur charakteryzuje się obecnością mgły w baldachimu.
 • Państwo zastrzega użycie przemocy za pośrednictwem sił cywilnych lub wojskowych.
 • W ten weekend ograniczenia powracają do krążenia w mieście.
 • Carlos Fuentes urodził się w Panamie 11 listopada 1928 r.
 • Szukasz pracownika w zakresie sprzedaży i licencjata.
 • Gra zakończyła się triumfem lokalnej drużyny, od dwóch do zera.
 • Żołądek krowy jest podzielony na cztery wnęki.
 • Aby tortilla potrzebujesz jaj, soli, ziemniaków, oleju i patelni.
 • León poszedł dwie przecznice na północ, a następnie zwrócił się do placu.
 • Hiszpania jest państwem, którego formą rządu jest monarchia parlamentarna.
 • Chcę, żebyś kupił pół kilograma chleba i dwieście gramów szynki.
 • Film zostanie pokazany w kinach sztuki i prób przez następne dwa tygodnie.
 • Klasy twarzy -stopy zawieszone do momentu zmniejszenia infekcji.
 • Postrzeganie, świadomość, myśl i pamięć są częścią umysłu.
 • Farma ma pięć kilometrów ze wschodu na zachód, dwa z północy na południe.
 • Pierwsza część Don Quijote z La Mancha został opublikowany w 1605.
 • Szympansy i bonobo różnią się od ludzi genetycznie zaledwie 1,3%.
 • Prom wychodzi o ósmej w nocy i musisz być godzinę wcześniej.
 • Waluta dewaluowała 8% w stosunku do euro.
Może ci służyć: cyberbhargraph